Kontakt

Svetosavska 9, 22300 Stara Pazova
Telefoni: +381-(0)22-310-342
Telefoni: +381-(0)22-310-343
Telefoni: +381-(0)22-310-344
Fax: +381-(0)22-310-342

email:
office@coopservicebmk.com
email finansijsko-računovodstvena služba:
finansije@coopservicebmk.com

web: www.coopservicebmk.com

PIB: 103558260
matični broj: 17573527
registarski broj: 01317573527
Šifra delatnosti: 81.21

tekući račun: 330-9000592-09 Agricole Bank
tekući račun: 205-104600-83 Komercijalna banka
tekući račun: 285-1001000000494-89 Sberbank

PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU:

Koste Glavinića 2, 11000 Beograd
Telefoni: +381-(0)11-265-0953
Telefoni: +381-(0)11-265-9364

Finansijski izveštaji
link ka APR-u

Pravilnik o uzbunjivanju
link PDF

Generalni direktor:
Bogdan Mamuzić
bogdan@coopservicebmk.com

Zamenik generalnog direktora:
Bojan Kujundžić
bojan@coopservicebmk.com

Finansijski direktor:
Bojan Jovanović
bojan.jovanovic@coopservicebmk.com

Stručni konsultant:
Nenad Mamuzić
nenad@coopservicebmk.com

Komercijalni direktor:
Manojle Selaković
manojle.selakovic@coopservicebmk.com

Odeljenje Računovodstva i finansijske operative:
e-mail odeljenja
finansije@coopservicebmk.com

Svetlana Kudić
svetlana@coopservicebmk.com

Sofija Nikolić
sofija.cukavac@coopservicebmk.com

Maja Caković
maja.cakovic@coopservicebmk.com

Marta Mihajlov
marta@coopservicebmk.com

Tijana Mihajlov
tijana.mihajlov@coopservicebmk.com

Slavica Mamuzić
slavica@coopservicebmk.com

Odeljenje Pravnih, kadrovskih i opštih poslova:
e-mail odeljenja
pravnasluzba@coopservicebmk.com

Mirko Vreća
mirko.vreca@coopservicebmk.com

Sandra Bosika
sandra@coopservicebmk.com

Milica Starčević
milica.starcevic@coopservicebmk.com

Jelena Cvejanov
jelena.cvejanov@coopservicebmk.com

Aleksandra Beara
aleksandra.beara@coopservicebmk.com


Odeljenje poslovne administracije i podrške:

Bezbednost na radu i protivpožarna zaštita:

Jelena Popović
jelena.popovic@coopservicebmk.com

Kontrola kvaliteta i standardi:

Ana Lalić
ana.kosi@coopservicebmk.com

Javne nabavke i komercijalni poslovi:

Nataša Ivković
natasa@coopservicebmk.com