Pomoć poplavljenim područjima

28.05.2014.

Na osnovu poziva vlade Republike Srbije, vezano za tragediju koju je našu zemlju zadesila, preduzeće COOPSERVICEBMK, sprovodi humanitarnu akciju. Kako su razmere elementarne nepogode ogromne, preduzeće je predložilo da svi radnici uzmu učešće u pomoći nastradalim.

Mesečna ukupna prikupljena suma novca je 533.400,00 dinara
što za tri meseca iznosi ukupno 1.600.200,00 dinara.


Spisak radnika koji su uzeli učešće u akciji:

Ajder Jela

Anđelković Vesna

Antić Vesna

Antić Jasminka

Arsić Dragana

Arsić Anica

Avramović Spasenija

Babić Javorka

Bakić Ferdi

Bakić Haki

Beganaj Ganija

Bendić Milja

Bijelić Vesna

Bilić Svjetlana

Blagojević Svetlana

Bojović Milanka

Budimkić Ana

Ćirović Marina

Čolak Koviljka

Cvetić Slavica

Dajić Dragana

Đinđić Snežana

Dišić Slavomirka

Đorđević Dragica

Đurđević Božica

Đurić Olga

Džemaili Semir

Emini Emrah

Filipović Dragana

Filipović Zlatka

Gavrilović Stoja

Glišić Dragana

Glumac Slađana

Gunjević Bogdanka

Hristov Mila

Ibišević Dejan

Ilić Goca

Mamuzić Nenad

Mamuzić Slavica

Isailović Ivana

Isailović Branislav

Ivanović Zorica

Ivanović Ljiljana

Jankov Aleksandar

Janković Mirjana

Janković Nevenka

Jevtić Sanja

Jevtić Biljana

Jovanović Milina

Jovanović Darko

Jovanović Ivana

Jovanović Slađana

Jovanovska Jadranka

Jovetić Branka

Jovičić Svetlana

Jurišić Gordana

Knežević Mira

Konjević Sonja

Korolija Verica

Kostić Olivera

Kovačević Dragica

Kovačević Jasmina

Kovačević Gordana

Krasnići Seljatin

Lončar Gordana

Lukić Jasmina

Lukić Rosa

Lukić Zoran

Lukić Biljana

Lukić Marija

Majstorović Suzana

Maksimović Radojka

Maneva Ilmija

Marinković Dragan

Marković Nadica

Mičić Desanka

Mićić Ljiljana

Mijailović Branislavka

Milenković Todora

Milošević Nadežda

Minčić Anita

Mirosavić Olivera

Mitić Snežana

Mitrović Slobodan

Mitrović Svetlana

Mitrović Dragoljub

Mizdrak Snežana

Mladenović Dušanka

Mladenović Marija

Mučić Đulijan

Nedeljković Ljilja

Nikolić Dragan

Nikolić Vanja

Obreški Dragana

Orlović Ojdana

Paunović Danijela

Pejić Slobodanka

Peković Danijela

Petrović Dušanka

Petrović Vesna

Petrović Sanja

Petrović Rada

Popović Stoja

Predojević Milanka

Radojičić Jasmina

Radomirović Gordana

Radovanović Ranka

Radujko Dušanka

Ranisavljević Nataša

Risimić-Milovanović Dragana

Risteski Jasna

Ristić Vesna R

Šaćiri Muharem

Šainović Mihajlo

Šainović Dalibor

Savić Ljiljana

Šerifović Đulja

Simić Mirjana

Stajković Slavica

Stamenković Boriša

Stančić Miroslav

Stanković Danijela

Stevanović Snježana

Stojković Senka

Stojković Vesna

Stupar Nada

Tešić Snežana

Todorović Koviljka

Todorović Marko

Trišić Jasmina

Trivunović Snežana

Uhelji Vera

Vasić Srebrana

Vićovac Biljana

Vlahović Slavica

Vlajić Dragana

Vranješ Snežana

Vukmirović Nada

Vukmirović Mira

Zakonović Gordana

Zumberaj Muzafera

Knežević Danijela

Selaković Manojle

Perović Gabriela

Arsić Jasmina

Gvojić Želimir

Kosi Ana

Milanović Ivana

Milisavljevć Predrag

Ratkov Jovan

Rajković Nadežda

Ahmetović Silvana

Bojanović Mirko

Litavski Miroslav

Marković Gordana

Pivač Milena

Zlatković Ruža

Bosanac Ljiljana

Bosika Sandra

Mamuzić Bogdan

Blagojević N Svetlana

Cimbaljević Grujica

Gedeljovsk1i Željko

Gojković Jelena

Hrtkovac Kristina

Isailović Ivana

Ivković Radmila

Kočiš Janko

Kovačević Milka

Kvočka Nada

Mihajlov Marta

Miljušević Dragana

Mizdrak Jasmina

Rašković Jasmina

Šebez Grozda

Sedlarić Dušica

Staletović Slavka

Starčević Milica

Tomčić Stoja

Uskoković Jovanka

Velinova Valentina

Andrić Vesna

Đinić Milanka

Ivanović Violeta

Stanojević Ljiljana

Vasiljević Snežana

Mamuzić Jelena

Čvoro Brana

Drobnjak Slobodanka

Ivković Nataša

Kudić Svetlana

Nedeljković Miroslav

Petrović Gordana

Sanfirović Igor

Ajetović Najla

Alavanja Ljeposava

Aleksov Divna

Arsić Željka

Atanasković Zorica

Avram Darinka

Avramović Gorica

Avramović Radica

Babaradić Jasmina

Babić Dragana

Babić Goran

Babić Ljiljana

Bajić Zorica

Bajrami Alisa

Baucalo Senka

Beganaj Bajram

Benka Miro

Berber MIlan

Blagojević Biljana

Bogojević Jasna

Bolbotinović Jovanka

Bošnjak Mićo

Bukvić Radmila

Bukvić Tijana

Bušić Biljana

Cenaj Emin

Ćirić Aleksandar

Ćirković Spomenka

Čojanović Damir

Čolić Vesna

Čolić Dragana

Ćurčić Snežana

Ćuskić Marija

Čuturić Saša

Cvetković Slađana

Dabić Ranka

Damnjanović Biljana

Demirel Zrafet

Demiri Sebaet

Đilas Nenad

Dimitrijević Aleksandar

Dimitrijevski Goran

Dodiković Snježana

Domonji Miroslav

Đorđević Stanica

Đorđević Suzana

Dreković Ranko

Đukić Snježana

Đurić Dragana

Đuričić Jovana

Đuričić Milanka

Đurković Stanka

Đurović Boško

Filipović Milica

Gadimalija Elvis

Gašpar Zlatko

Gavrić Boja

Gavrilović Dušica

Grčić Branislav

Grković Milorad

Grujčić Ana

Grujić Nemanja

Hadrik Miroslav

Hajdin Jasminka

Hric Zlatko

Huseni Bedžet

Huseni Sutki

Ibišević Vesna

Ibrahimović Šefkije

Ibraim Denis

Ilić Snežana

Ilić Dragana

Iseni Ganimete

Ivančević Nadica

Ivković Zorica

Jakovljević Zorica

Janković Jasmina

Jarčov Jasna

Jelčić Dejan

Jeremić Smiljana

Jevtović Danijela

Jocić Snežana

Jokanović Jasmina

Josifović Biljana

Jovančević Đorđe

Jovančević Zorica

Jovanović Lela

Jovanović Milica

Jovanović Nada

Jovanović Aleksandar

Jovanović Aleksandar

Jovanović Dragana

Jovanović Koviljka

Jovanović Dragana

Jovanović Milica

Jovanović Nataša

Jugović Saša

Kamberi Anita

Karagić Mira

Katić Violeta

Kedžić Sanja

Kilibarda Ljiljana

Kljajić Anđelka

Knežević Maria

Kocić Gorica

Kočiš Zlatko

Kostić Slavica

Kovačević Snežana

Kovačević Slađana

Kovačić Nevenka

Kozić Dragana

Krošnjar Borka

Krstić Svetlana

Krvopić Suzana

Kukučka Jaroslav

Kuljhavi Miroslav

Lakatoš Jan

Lakatoš Bojan

Laninović Slađana

Lapčić Mirjana

Lazar Goran

Lazar Jaroslav

Lazić Slavica

Lazić Živadinka

Lazić Aleksandar

Lekić Zora

Letić Marko

Letica Dragana

Linta Milica

Ljubojević Slađana

Lončarević Maca

Lukić Sofija

Luković Marica

Macura Aleksandar

Madžarac Mileva

Majorski Vladimir

Makević Nada

Maksimović Radmila

Manić Velimir

Marčeta Radovan

Marić Nebojša

Marinković Milena

Marinković Neda

Marinković Slađana

Marinković Bianka

Marjanović Zorica

Marković Radojka

Matić Radmila

Mihailović Snežana

Milanović Slađana

Milenković Cena

Milenković Zlatija

Miletić Mirjana

Milić Slobodanka

Miličić Aleksandra

Milijanović Dragana

Milinković Slavica

Milošević Gordana

Milošević Vesna

Milovanović Nada

Milovanović Ljiljana

Milutinović Stana

Mirković Katica

Mirković Zlata

Mitić Velinka

Mitić Milica

Mitrović Marija

Mitrović Gordana

Mladenović Milena

Mladenović Zora

Morina Silvana

Mrkela Đurđica

Nasradin Vesna

Nedeljković Irena

Nedić Dušan

Nenadović Radojka

Nešić Vesna

Novaković Đina

Obradović Zora

Očovaj Vladimir

Opavski Zlatko

Osmanoski Ljirija

Ostojić Jovan

Ostojić Novka

Pantelić Branka

Pavlović Biljana

Pavlović Dejan

Pavlović Milina

Pavlović Zorica

Pavlović Gordana

Pavlović Suzana

Pejović Dragica

Perić Mirjana

Perić Draga

Petrović Ljiljana

Petrović Svetlana

Petrović Biserka

Petrović Ratko

Plavšić Dušanka

Plavšić Jovanka

Plećaš Dušanka

Podlavicki Jaroslav

Popović Gordana

Popović Ljubica

Popović Slađana

Potrebić Đurđica

Praizović Nada

Predragović Stevica

Pronić Ljubinka

Prostran Zorka

Protić Ljiljana

Pupovac Dara

Radaković Dane

Radić Slobodanka

Radivojević Slavomir

Radivojević Aleksandra

Radivojević Slobodan

Radosavljević Ljubina

Radosavljević Svetlana

Radosavljević Radmila

Radovanović Nenad

Rakić Zlatka

Ramadani Vlaznim

Relić Milan

Repović Radmila

Ristić Ljubinka

Ristić Vladimir

Rodić Zaradija

Rogan Slađana

Rosić Milena

Sabedinov Vait

Šaćiri Turkijan

Šalja Nebehat

Sanfirović Svetomir

Šaš Jaroslav

Savić Marko

Savić Ljubica

Savić Vesna

Sejdija Muhamer

Simeunović Radojka

Simić Sonja

Simonić Marijana

Šimulija Dragica

Simunoska Slavica

Sklabinski Zdenka

Smoljanić Božana

Spasić Danijela

Spasić Goran

Sredojević Svetlana

Sremčević Mira

Stailković Miroslav

Stambolić Biljana

Stamenković Jasmina

Stančić Mirko

Stanisavljević Verica

Stanković Zoran

Stanković Mirjana

Stanojević Dušica

Stefanov Stanišić Daliborka

Stefanović Marija

Stefanovski Verica

Stejić Sunčica

Stepanović Lidija

Stevančević Dragica

Stojadinović Suzana

Stojaković Rajko

Stojaković Marina

Stojanović Marina

Stojčevska Ristena

Stojev Dragica

Stošić Snežana

Tasić Sonja

Tatari Haljit

Teofilovic Snežana

Todorovć Stanimirka

Todorović Ivana

Todorović Ružica

Todorović Dragana

Tomasović Marija

Tomić Nedeljka

Topolski Jaroslav

Topolski Danijel

Tošić Ivanka

Turan Željko

Uhelji Pavel

Uhrik Aleksandar

Uka Rustem

Urošević Kata

Vasić Ljiljana

Vasić Jovica

Vasić Dušan

Vasiljević Sanja

Vasiljević Žana

Vasiljević Stanija

Veđić Biljana

Veković Dušanka

Veljović Svetlana

Vidojević Milomir

Vidović Sretenka

Vojinović Ivana

Vučković Milan

Vučković Dejan

Vuković Ivana

Vuković Jelena

Vulović Snežana

Zagorac Sonja

Zdionica Ljubica

Zec Pero

Žiga Milanko

Živanović Verica

Živanović Branka

Živanović Sanja

Živković Vladimir

Živković Zorka

Zorica Slavka

Zurovac Jadranka

Vujinić Dragica