Higijena u administrativnim objektima

Coopservice BMK je u stanju da zadovolji različite potrebe koristeći kvalifikovan kadar, posebne proverene procedure i odgovarajuće tehnologije rada za traženi tip usluge. Coopservice BMK je u mogućnosti da se suoči kako sa svakodnevnim obavezama tako i sa onim u hitnim situacijama, zahvaljujući dostupnosti i obučenosti kadra i adekvatne opreme. Coopervice BMK je stvorio jednu organizacionu strukturu koju vodi jasna i efikasna raspodela zadataka prema sektorima i oblastima rada. Sektor dnevnog održavanja higijene, kojim rukovodi tim sanitarnih inspektora, čini najbrojini i najaktivniji deo preduzeća.

Administrativni objekti: